Osprey Farm
Grow-Share-Connect

10 hektar paradis där biotop, ängar, odling, skog, vatten, hantverk, arkitektur och människor samverkar utan att tära på jordens resurser samt främjar biologisk mångfald.
En idéburen mötesplats där gastronomi, odling, stad och landsbygd kan mötas mellan jord och bord.
Osprey Farm driver en småskalig odlingsverksamhet som syftar till att driva gränserna för ett hållbart och cirkulärt tänkande med 40 olika grönsaker samt 60 olika träd och buskar med mål att bli självförsörjande samt leverera till lokala aktörer.
Vi förespråkar i huvudsak "No digging garden" en hållbar ekologisk odlingsmetod med kompostlimpor direkt på tänkta odlingsytor, ca 25 cm höga x 75 cm breda x 7 alt 15 meter långa med 50 cm mellanrum. Limporna ska helst vara täckta i två säsonger så att allt ogräs försvinner. Kompostmaterialet ska inte blandas med jorden, utan läggas på ytan och du odlar direkt i den. Komposten minimerar ogräs och fukten bevaras längre i marken. Maskarna sköter grävandet, gödselberikar och luckrar upp jorden åt oss och vi vill inte störa de mikroorganismer som matar grönsakerna och bygger jordens struktur. Jord är en levande organism, ett eget mycket komplext ekosystem. Vi vill inte bara minska vår belastning på miljön utan även sträva efter att gå bortom hållbarhet mot ett nettopositivt avtryck. Nu gäller det att vi står upp för detta så att det blir ord till jord.

Välkomna!